Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Chorzów z tytułem "Odpowiedzialnej Gminy 2012"

  • Dodano: 2013-02-14 14:30

Chorzów znalazł się wśród 10 gmin najbardziej zaangażowanych w ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w swoim regionie. Liderzy dobrych praktyk zostali uhonorowani tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012.

Symboliczne nagrody zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji pod koniec stycznia br. na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Spotkanie było finałem ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie i Komendę Główną Policji.

Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Skawina, Wieliczki, Wieluń i Żmigród to laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012, będącego integralnym elementem kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Samorządy zostały wyróżnione na podstawie sprawozdań z prowadzonych przez siebie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Podjęte inicjatywy ukierunkowane były na zmianę postaw społeczności lokalnych odnośnie łatwego dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. Wyróżnione samorządy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację założeń kampanii, zaktywizowały społeczności lokalne wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi.

Laureaci konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 otrzymali symboliczne nagrody (statuetki i dyplomy). Reprezentanci patronujących resortów, w tym wiceminister sprawiedliwości, Wojciech Węgrzyn, wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania samorządów w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swym regionie. Podkreślona została także waga wszelkich inicjatyw społecznych wymierzonych na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Chorzów z tytułem "Odpowiedzialnej Gminy 2012"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.