Wiadomości z Chorzowa

Doświadczenie zawodowe - kluczem do kariery

  • Dodano: 2019-10-31 08:00, aktualizacja: 2019-10-31 08:30

Projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” dobiega końca.

31 października zakończy się projekt „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery”, realizowany w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

W projekcie wzięło udział 25 uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie zostali wybrani w toku rekrutacji przeprowadzonej na podstawie jasno i przejrzyście określonych kryteriów naboru. Przed wyjazdem uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach mających na celu gruntowne przygotowanie ich do zagranicznej mobilności. Podczas kursu językowego doskonalili umiejętność komunikowania się w języku niemieckim oraz poznawali słownictwo w branży samochodowej. Uczestniczyli również w zajęciach z przygotowania kulturowego i pedagogicznego oraz w szkoleniu z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy projektu zostali zaopatrzeni w odzież ochronną niezbędną do obycia stażu. Zadbano również o dodatkowe ubezpieczenie uczniów. Uzyskane dofinansowanie w kwocie 278 270,58 zł w pełni pokryło koszty przygotowania uczestników, koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek oraz kieszonkowego.

Austriacka instytucja przyjmująca BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH zagwarantowała miejsca stażu w renomowanych serwisach samochodowych w Klagenfurcie, największym mieście w Karyntii. W czasie czterotygodniowego pobytu w Austrii uczestnicy projektu realizowali ustalony wcześniej plan stażu. Każdemu uczniowi został przydzielony mentor, który prowadził uczestników przez kolejne etapy stażu oraz na zakończenie ocenił ich postępy zgodnie z systemem ECVET. Oprócz umiejętności zawodowych uczestnicy projektu zdobywali również doświadczenie w innych obszarach, integrowali się z austriackim środowiskiem i kulturą, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz podwyższali praktyczną znajomość języka niemieckiego. W czasie wolnym uczestniczyli w wycieczce z przewodnikiem po Klagenfurcie, poznali historię miasta oraz najważniejsze miejsca. Nie mogło również zabraknąć wycieczki do stolicy Austrii – Wiednia oraz rajdu rowerowego, którego celem było dotarcie do przepięknego, otoczonego górami jeziora Wasrthersee.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w stażu, zaświadczenia poświadczające udział w przygotowaniu do mobilności, wykaz uzyskanych ocen w systemie ECVET oraz honorowane na obszarze Unii Europejskiej certyfikaty Europass Mobilność w wersji polskiej i angielskiej, na których szczegółowo opisano nabyte umiejętności zawodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażu pomoże uczestnikom projektu zaistnieć na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Uczniowie mieli okazję poznać nowoczesne technologie wykorzystywane w serwisach samochodowych oraz współpracować w wielokulturowym środowisku. Udział w stażu z pewnością pozostanie w ich pamięci na długie lata.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.