Wiadomości z Chorzowa

Gwałciciele i pedofile z Chorzowa w Rejestrze Przestępców Seksualnych

 • Dodano: 2019-04-23 07:30, aktualizacja: 2019-04-29 06:07

Od 1 stycznia 2018 roku działa stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Ilu pedofilów i gwałcicieli z Chorzowa w nim znajdziemy? Sprawdźmy!

W jawnej części rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym od stycznia 2018 roku znajdują się dane blisko 800 najgroźniejszych przestępców seksualnych. Bazę pedofilów i gwałcicieli tworzy Ministerstwo Sprawiedliwości i składa się ona z dwóch części: ogólnodostępnej jako rejestr publiczny i w ograniczonym dostępie, który przeglądać mogą wyłącznie pracownicy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i instytucji, zajmujących się opieką nad małoletnimi. 

Blisko 780 pedofilów i gwałcicieli w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

W jawnym rejestrze znalazło się ponad 780 skazanych pedofilów, w tym recydywistów i gwałcicieli. Baza zawiera dane osobowe, fotografie i miejsca, w których przebywają obecnie. Możemy także dowiedzieć się, czy sprawca miał przerwę w odbywaniu kary lub został warunkowo zwolniony, a rejestr został wyposażony w wyszukiwarkę.

Aby przeglądać bazę nie musimy zakładać konta, zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Sprawiedliwości dane przestępców seksualnych mają znajdować się w rejestrze do momentu zatarcia skazania, ułaskawienia lub amnestii.

Postanowiliśmy sprawdzić, ile osób pochodzących z Chorzowa widnieje w jawnej części rejestru. To łącznie sześciu przestępców. 

MICHAL FLORCZYK

MICHAŁ FLORCZYK

Data urodzenia: 9 lutego 1987
Miejscowość urodzenia    CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: 04.11.2011
Data wydania orzeczenia: 28.01.2013
Data uprawomocnienia orzeczenia: 19.06.2013

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 2 Jeżeli sprawca doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • Art. 197 § 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności na podstawie orzeczenia wydanego 28 stycznia 2013 roku. Wykonanie kary odroczone do 28.07.2014, warunkowe zwolnienie pod dozorem kuratora na 2 miesiące między 6 lipca a 6 września 2016 roku, odwołanie warunkowego zwolnienia 11.01.2018. Wykonywanie wyroku w Zakładzie Karnym w Wojkowicach zakończył 14 września 2018 roku. Obecnie przebywa w Chorzowie.

JAROSLAW GRAGLEWSKI

JAROSŁAW GRĄGLEWSKI

Data urodzenia: 28 marca 1968
Miejscowość urodzenia    CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: 19-20.05.2006
Data wydania orzeczenia: 19.12.2008
Data uprawomocnienia orzeczenia: 29.10.2009
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego    BYTOM

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
 • Art. 158 § 1 Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 282 Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na łącznie 8 lat pozbawienia wolności na podstawie orzeczenia wydanego 29 grudnia 2008 roku. Zakończył wykonywanie kary 15 marca 2016 roku.

JANUSZ GRYCZAN

JANUSZ GRYCZAN

Data urodzenia: 30 marca 1965
Miejscowość urodzenia: CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: 07.03.1986
Data wydania orzeczenia: 16.05.1986
Data uprawomocnienia orzeczenia: 19.05.1986
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: CHORZÓW

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2 kk/69 - Art. 168 § 1 Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 238 kk/69

Skazany przez sąd na 6 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych na podstawie orzeczenia wydanego 16 maja 1986 roku. Obecnie przebywa w Łupkach.

DAMIAN KOSCIELNY

DAMIAN KOŚCIELNY

Data urodzenia: 11 grudnia 1996
Miejscowość urodzenia: CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: luty 2016
Data wydania orzeczenia: 19.03.2018
Data uprawomocnienia orzeczenia: 17.05.2018
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: CHORZÓW

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na łącznie 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata zakazu zbliżania się do określonych osób na odległość 100 m na podstawie orzeczenia wydanego 19 marca 2018 roku. Przebywa w zakładzie karnym.

HENRYK KUKULA

HENRYK KUKUŁA

Data urodzenia: 17 lutego 1966 roku
Miejscowość urodzenia: CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: 28.07.1990
Data wydania orzeczenia: 11.02.1994
Data uprawomocnienia orzeczenia: 19.02.1994
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: RUDA ŚLĄSKA

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 148 § 1 kk/69 Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Art. 168 § 2 kk/69 Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 176 kk/69 Kto dopuszcza się czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Art. 60 1 kk/69 Jeżeli sprawca skazany na przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 25 lat pozbawienia wolności, 10 lat pozbawienia praw publicznych i 2 nawiązki po 500 tys. złotych na cel społeczny na podstawie orzeczenia wydanego 11 lutego 1994 roku. Przebywa w Zakładzie Karnym w Rzeszowie od 30 października 1999 roku.

DAMIAN MAGOSZ

DAMIAN MAGOSZ

Data urodzenia: 13 lutego 1986 roku
Miejscowość urodzenia: CHORZÓW
Data popełnienia czynu zabronionego: 22, 31 października, od 5 do 8 listopada 2012 roku
Data wydania orzeczenia: 21.07.2014
Data uprawomocnienia orzeczenia: 30.01.2015
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: BYTOM, CHORZÓW

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197
  • § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
  • § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
  • § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia 2) wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 200 § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • Art. 13 § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
 • Art. 91 
  • § 1. Jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw , w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
  • § 2. Jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 warunki orzekania kary łącznej popełnia dwa lub więcej ciągów przestępstw określonych w § 1 lub ciąg przestępstw oraz inne przestępstwo, sąd orzeka karę łączną.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na łącznie 3 lata pozbawienia wolności i 5 lat zakazu zbliżania się do określonych osób na odległość nie mniejszą niż 200 metrów na podstawie orzeczenia wydanego 21 lipca 2014 roku. Przebywa w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych od 12 grudnia 2017 roku.

Sprawdź również bazę przestępców seksualnych innych miast aglomeracji. W rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości znalazło się pięciu gwałcicieli i pedofilów z Zabrza!

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

 • Cr7

  Witam no nie zle [...]y

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.