Wiadomości z Chorzowa

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie nominowane do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2022

 • Dodano: 2022-08-03 12:00, aktualizacja: 2022-08-03 13:30

Rusza głosowanie internautów w tegorocznym konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. Pośród 27 realizacji zgłoszonych do konkursu znalazła się także jedna z Chorzowa.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022

Do 23. edycji konkursu zgłoszono 27 realizacji, które spełniają wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny. Większość realizacji ma charakter rekreacyjno-edukacyjny i kulturalno-sportowy. Zgłoszone projekty sprzyjają integracji społecznej, aktywności rodzinnej, popularyzacji działań edukacyjnych i rekreacji. Wśród nich znajdują się zarówno inwestycje użyteczności publicznej np. szkoły, centra aktywności, dworzec kolejowy, obiekty kultury i rekreacji, jak i przestrzenie publiczne tj. parki, deptaki, tereny leśne. Są wśród nich zarówno historyczne obiekty, założenia zrewitalizowane, które zostały zaadaptowane do nowych funkcji, jak i zupełnie nowe realizacje.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

1 sierpnia ruszyło głosowanie internautów. Pośród 27 realizacji zgłoszonych do konkursu znalazła się także jedna z Chorzowa. Chodzi o Muzeum Hutnictwa.

Wzniesioną w 1895 roku dawną hutniczą elektrownię wraz z terenem i kilkoma innymi budynkami miasto pozyskało 11 lat temu. Wówczas podjęto decyzję o stworzeniu w nim miejsca, które przypomni o dominującej niegdyś w Chorzowie gałęzi przemysłu. Tak rozpoczął się proces tworzenia pierwszego w Polsce muzeum dedykowanego w pełni dziedzictwu materialnemu oraz niematerialnemu hutnictwa żelaza i stali czasów rewolucji przemysłowej. Muzeum powstało w obiektach dawnej elektrowni Huty Królewskiej

Prace budowlane rozpoczęły się na początku 2019 roku i trwały prawie dwa lata. Festiwal otwarcia odbył się 27-28 listopada 2021 r. Idea Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wyrasta z troski o pamięć i z głębokiego przekonania o jej życiodajnym znaczeniu. W sercu dawnej Królewskiej Huty powstała inspirująca przestrzeń, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stworzyć mają harmonijną całość. To tu opowieść o mieście, przemyśle oraz tworzących go od wieków ludziach staje się punktem wyjścia do refleksji nad stale zmieniającym się światem. Misją muzeum jest dokumentowanie i opowiadanie zarówno wielkich, jak i małych przemysłowych historii. Wskazuje na rolę dzisiejszego Chorzowa w rewolucji przemysłowej. Oddaje szacunek wielkim wynalazkom i osiągnięciom hutniczego przemysłu. Pomaga także przemówić ludziom, których głosy długo niknęły w zgiełku hut i dziejów. To opowieści wielu pokoleń hutników, o różnym pochodzeniu, wielu wyznań, mówiących różnymi językami. Ważne są dla nas zarówno materialne dziedzictwo hutnictwa, jak i jego spuścizna duchowa. Fundusze: -projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, - kwota dofinansowania: 15 042 816,77 zł, - koszt całkowity: 36 987 559,76 zł.

Muzeum powstało w obiektach stanowiących zabudowania dawnej elektrowni „ Huty Królewskiej” (Koenigshuette), uruchomionej w 1802 r. Uważa się, że rozpoczęcie wytwarzania energii elektrycznej nastąpiło już w 1878 r. natomiast w roku 1891 powstała siłownia, w obrębie zachowanych zabudowań objętych opracowaniem. Elektrownia dostarczała prąd nie tylko na potrzeby huty, ale także miastu, które wykorzystywało jej nadwyżki produkcyjne do momentu zbudowania innej elektrowni. Zachowany budynek stanowi wyróżniający się przykład architektury przemysłowej przełomu XIX i XX w. Budynki hal elektrowni ulegały na przestrzeni lat kolejnym przekształceniom związanych ze zmianą funkcji. Na budynek dawnej elektrowni składają się dwie hale wraz z niskim budynkiem biurowym – połączone ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie, o łącznym gabarycie ok. 88 × 12 m oraz wysokościach od 7 do 12,5 m.

1 sierpnia 2022 roku ruszył plebiscyt publiczności

1 sierpnia 2022 roku ruszył plebiscyt publiczności, w ramach którego mieszkańcy wybierają swoich faworytów. Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem ulubionym realizacjom zgłoszonym do tegorocznego konkursu. Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (npp.slaskie.pl) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail. Najpopularniejsza realizacja, która uzyska największą liczbę głosów, zdobędzie Nagrodę Publiczności. Głosować można do końca sierpnia. Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Oceny zgłoszonych realizacji, niezależnie od plebiscytu publiczności, dokona jury konkursowe złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, które nominuje, a następnie wybierze laureatów tegorocznej edycji konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022 połączone z ogłoszeniem wyników w konkursie Architektura Roku oraz wręczeniem nagród odbędzie się jesienią w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wśród 27 realizacji zgłoszonych do konkursu znalazły się:

 • Rewitalizacja dworca kolejowego w Żorach i otaczającej go przestrzeni,
 • Muzeum Hutnictwa w Chorzowie,
 • Remont budynku przyparafialnego na potrzeby Klubu Seniora w Bytomiu - Bobrku,
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej w Psarach,
 • Przebudowa budynków z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową, spółdzielnię socjalną, ośrodek wsparcia ofiar przemocy w rodzinie oraz salę świetlicową dla dzieci w Zawierciu,
 • Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku-Kłokocinie,
 • Modernizacja miejskiego Zalewu Sosina w Jaworznie,
 • Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - Etap II,
 • Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • Multimedialna wystawa stała pn. Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej,
 • Face2Face Business Campus w Katowicach,
 • Przebudowa budynku wielorodzinnego w Rybniku,
 • Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach,
 • Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach,
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku hali lodowiska w Bytomiu,
 • Budowa przedszkola i żłobka w Siewierzu,
 • Budowa tężni solankowej w Lesie Komunalnym w Gliwicach,
 • Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej,
 • Przywracanie bioróżnorodności terenom nadwodnym na Górnym Borze w Skoczowie,
 • Hala widowiskowo-sportowa Będzin Arena,
 • Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez remont zabytkowego Zameczku i jego otoczenia w Czerwionce-Leszczynach,
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ulicy Dworcowej w Katowicach, na odcinku od skrzyżowania ul. Św. Jana i ul. Dworcowej do skrzyżowania ul. Mielęckiego i ul. Mariackiej,
 • Strefa Wodnego Relaksu Park Grabek w Czeladzi,
 • Rewitalizacja kamienicy na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz siedzibę wydziałów Urzędu Miejskiego w Skoczowie,
 • Rewitalizacja wieży ciśnień w Zabrzu na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne,
 • Renowacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Domu Kultury nr 1 w Bytomiu. 

Aby zagłosować, kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również