Wiadomości z Chorzowa

OPS pomaga dzieciom z pieczy zastępczej

  • Dodano: 2020-11-13 10:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu pomaga chorzowskim dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19”, otrzymanemu z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, zakupił sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt audiowizualny dla chorzowskich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatkowo, każda rodzina i instytucja otrzymała środki ochrony indywidualnej i wyposażenie do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych). W trzech placówkach zostały utworzone i kompletnie wyposażone miejsca kwarantanny w meble, sprzęt codziennego użytku.

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19

Celem działań w ramach projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Dzięki bezinteresownej pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, przy wsparciu Dyrektora Ośrodka Teresy Gabor w ramach dodatkowej pracy realizowanej głównie „po godzinach” dokonano wydawałoby się niemożliwego!

W jakże krótkim czasie tj. w okresie 3 m-cy dokonano wszystkich możliwych formalności i postępowań związanych z wyborem wykonawców, zamówieniami oraz przyjęciem, sprawdzeniem i wydaniem dużej ilości sprzętu. Jednak wysiłek przyniósł efekt!

Sprzęt dla młodych mieszkańców Chorzowa

Mobilizacja i zaangażowanie pracowników Ośrodka pozwoliło na zakup 160 laptopów służących do organizacji zdalnego nauczania, 73 telewizorów i 15 projektorów w celu wyrównywania braków szkolnych, poszerzania wiedzy, organizacji miejsc kwarantanny, organizacji czasu wolnego w okresie trwającej epidemii.

Wsparciem obdarzono łącznie 697 osób w tym 320 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych, 44 rodzinach niezawodowych, 78 rodzinach spokrewnionych oraz w 5 rodzinnych domach dziecka i 9 placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19

Świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej to cel nadrzędny zadań Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID- 19” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz operatywności i wielkiej pasji do swojego zawodu pracowników, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie wykonał zadanie celująco.

Zobacz także

Komentarze (3)    dodaj komentarz »

  • Mimi

    A do czego telewizory i projektory?! Napewno nie do zdalnej nauki

  • Erna

    Wszystkim pomagać a na amie dalyj nie ma kaj sie wykasztanić

  • ?!

    Domu nie masz czy co. Co z tobą nie tak. Jak masz problem z kasztanami to idź do lekarza. A poza tym w domu siedź pandemia jest.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.