Wiadomości z Chorzowa

Za nami konferencja "Od stereotypu...do mowy nienawiści"

  • Dodano: 2019-11-06 08:00, aktualizacja: 2019-11-06 08:18

W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja inaugurująca projekt profilaktyczny „Od stereotypu...do mowy nienawiści".

Jest to kolejna odsłona kampanii śląskiej policji „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, stworzonej przez wydział prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”.

Spotkanie było pierwszym z 9 planowanych w garnizonie śląskim, promujących akcję i jej nową odsłonę. Podczas konferencji policjanci i pracownicy "Metis" poruszyli zagadnienia związane ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci oraz młodzieży.
Wydział Prewencji KWP w Katowicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjnym "Metis" od 2016 realizuje kampanię społeczną pt. „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, kierowaną do osób dorosłych (nauczycieli, opiekunów prawnych), a następnie za ich pośrednictwem do dzieci. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie najpoważniejszych zagrożeń dla najmłodszych tak ze strony osób dorosłych jak i samych rówieśników.  Dotychczas skupiono się na przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, handlu ludźmi, pornografii dziecięcej oraz cyberprzestrzeni.

W związku z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego przedmiotową kampanią, w ramach współpracy z ośrodkiem "Metis" zdecydowano o jej dalszej kontynuacji w roku szkolnym 2019 – 2020 i rozszerzeniu o kolejny obszar tematyczny poświęcony zagadnieniom związanym ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci oraz młodzieży w wieku szkolnym.

Inauguracją przedsięwzięcia była dzisiejsza konferencja zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Chorzowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”, w której udział wzięło około 200 uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele oświaty oraz policyjni profilaktycy i dzielnicowi. Konferencję otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie mł. insp. Piotr Sielecki, a następnie wykłady poprowadzili policjanci i pracownicy "Metis" w Katowicach.

Mowa nienawiści jest bardzo poważnym problemem bo internetowy hejt, który dotyka tak naprawdę każdego, w bardzo prosty sposób przeistacza się w zachowania i czyny agresywne. Około 2% (oczywiście tych zgłaszanych moderatorom przez użytkowników) wszystkich treści w serwisach internetowych, dotyczy treści nienawistnych, według badań organizacji pozarządowych zajmujących się tego typu problematyką jest to do 25%.

Aktualne relacje wśród dzieci i młodzieży w naszych szkołach, w tym powszechna dostępność internetu wiąże się z wieloma zagrożeniami dla młodych ludzi. Jest to m.in. kontakt z agresją werbalną i mową nienawiści. Powszechność tego typu zachowań i wypowiedzi w życiu codziennym, także w szkole, może obniżać wrażliwość młodych ludzi na problem. Niektórzy wyrażają wobec nich obojętność, inni uznają je za atrakcyjne czy zabawne. Dzielą się nimi, udostępniają je innym, są autorami takich treści, komentują aktualne wydarzenia, kierują je przeciwko osobom publicznym, swoim rówieśnikom czy innym znajomym lub nieznajomym.

Jedyną skuteczną metodą walki z tego typu zachowaniami nie tylko w sieci jest zgłaszanie tego typu zachowań oraz ich zapobieganie poprzez różnego rodzaju działania informacyjno-edukacyjne. Ale aby to robić należy wiedzieć, co jest hejtem, mową nienawiści, a co już przestępstwem motywowanym nienawiścią.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.