Wiadomości z Chorzowa

Nowe tablice jako elementy systemu zarządzania ruchem na DTŚ

  • Dodano: 2013-06-17 10:00, aktualizacja: 2013-07-17 12:32
W ramach projektu "Odcinkowy system zarządzania ruchem" przewiduje się zabudowę trzech znaków zmiennej treści na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. 
 
 
Na podstawie autorskiego projektu opracowano aplikacje umożliwiające zdalne wyświetlanie na tablicy znaków i komunikatów na temat miejsca prowadzonych robót, wypadków czy innych zdarzeń drogowych. Dzięki przygotowanym komunikatom na tablicy można wyświetlić informację o miejscu prowadzenia robót czy wypadku z dokładnością do 100 m. Tablica zmiennej treści daje również możliwość wyświetlenia informacji na temat dojazdu do Stadionu Śląskiego w czasie imprez masowych. W okresie zimowym bardzo ważnym elementem systemu jest możliwość podawania ostrzeżeń o gołoledzi lub wprowadzenie ograniczenia prędkości.
 
W 2009 roku Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie zlecił zabudowę znaku zmiennej treści nad Drogową Trasą Średnicową (w rejonie węzła Gałeczki - w kierunku Rudy Śląskiej). Znak zmiennej treści wyposażono w stację pogodową generującą wyświetlanie ostrzeżeń dla kierowców w związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi.
 
 
 
Meteo DT
 
 
Doświadczenia uzyskane w trakcie eksploatacji istniejącej tablicy VMS stały się podstawą do opracowania "Odcinkowego systemu zarządzania ruchem na Drogowej Trasie Średnicowej", którego realizacja uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
W ramach projektu przewiduje się zabudowę kolejnych trzech znaków zmiennej treści na chorzowskim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej wraz z systemem monitoringu obejmującym instalacje zarówno kamer podglądowych. jak i kamer wysokiej rozdzielczości ARTR z możliwością odczytu tablic rejestracyjnych. System będzie umożliwiał automatyczną kontrolę warunków atmosferycznych i generowanie odpowiednich komunikatów ostrzegawczych oraz zarządzanie ruchem za pomocą komunikatów tekstowych wyświetlanych na tablicach VMS, a dotyczących np. zamknięcia tunelu w Katowicach, wypadków, robót drogowych i innych niebezpieczeństw.
 
 
System ma być wykorzystywany również przez służby ratownicze i Policję do kontroli i skutecznego reagowania w przypadku nagłych zdarzeń drogowych. W przyszłości System będzie mógł być przystosowany do prowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości. 
 
 
Droga wojewódzka nr 902 – Drogowa Trasa Średnicowa stanowi bardzo ważny element układu komunikacyjnego aglomeracji śląskiej. Dobowe natężenie ruchu na tej drodze przekracza 50 000 pojazdów. Parametry DTŚ (droga dwuprzestrzenna, każda z jezdni posiada trzy pasy ruchu w jednym kierunku z dodatkowym pasem komunikacyjnym i bezkolizyjnymi węzłami) powodują, że droga ta pełni funkcję "aglomeracyjnej autostrady" i prędkości rozwijane na tej drodze często przekraczają dopuszczalne 100 km/h. Jednocześnie występujące małe odległości między węzłami oraz istniejące zjazdy do obiektów handlowych - szczególnie na terenie miasta Chorzowa - powodują, że częste manewry włączania i wyłączania oraz przeplatania generują wiele sytuacji niebezpiecznych i skutkują zwiększoną liczbą wypadków i kolizji. Każde zdarzenie drogowe mające miejsce w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej (wypadek, roboty drogowe, zamknięcie tunelu) powoduje, że  w krótkim czasie tworzą się kilkukilometrowe zatory drogowe. Zmieniające się warunki atmosferyczne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, również skutkują zwiększeniem liczby kolizji i wypadków.
 

Jak wykazują doświadczenia krajów UE – niezmiernie ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa ruchu na tego typu drogach jest interaktywny system zarządzania ruchem informujący kierowców o zmieniających się warunkach ruchu i z wyprzedzeniem ostrzegający o niebezpieczeństwach.
 

 
logo
Nowe tablice jako elementy systemu zarządzania ruchem na DTŚ

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.