Wiadomości z Chorzowa

Odrzucenie spadku u notariusza - co dalej?

  • Dodano: 2021-04-30 07:45, aktualizacja: 2021-05-04 09:59

Powołanie do dziedziczenia nie oznacza, że w każdy przypadku dojdzie do nabycia masy spadkowej. Potencjalny spadkobierca może bowiem odrzucić przypadający mu spadek lub zostać uznany za niegodnego dziedziczenia. Jakie będą skutki tej pierwszej czynności i kiedy można jej dokonać? Patronem merytorycznym artykułu są notariusze w Pruszkowie.

Czym jest odrzucenie spadku?

Odrzucenie spadku, jak wskazuje na to sama nazwa, jest formą zrzeczenia się praw do masy spadkowej pozostawionej przez zmarłego. Spadek można przy tym odrzucić zarówno, gdy przypada on danej osobie z mocy testamentu, jak i samego prawa. Pamiętajmy jednak, że odrzucić spadek można tylko w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji o tytule swojego powołania do takiego majątku (najczęściej będzie to jednak chwila śmierci spadkodawcy lub ujawnienia pozostawionego przez niego ważnego testamentu).

- Polecamy także: W jakiej formie zawrzeć umowę B2B?

Po co odrzucać spadek?

W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa (rzeczywisty majątek zmarłego), ale także i pasywa (wszelkie długi i nieuregulowane zobowiązania, które nie wygasły z chwilą śmierci spadkodawcy). Jeśli pozostawiona masa spadkowa zawiera w sobie zdecydowanie więcej długów, niż samego majątku, spadkobierca powinien odrzucić spadek. W przeciwnym razie będzie odpowiedzialny za spłatę długów zmarłego.

Odrzucenie spadku jest więc sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za cudze zobowiązania, w tym wypadku długi spadkodawcy. Pamiętajmy jednak, że wraz z upływem wspomnianego wcześniej 6-miesięcznego terminu na odrzucenie, taka czynność nie będzie możliwa. Powołana do dziedziczenia osoba stanie się spadkobiercą z mocy samego prawa, choć nabędzie tę masę z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi zmarłego do wysokości wartościowych rzeczy, które nabędzie w drodze dziedziczenia.

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku może nastąpić przed sądem spadku lub wybranym notariuszem. Pierwsza opcja jest co prawda tańsza, jednak zajmuje więcej czasu – głównie ze względu na wolne rozpatrywanie spraw sądowych. W drugim przypadku sprawę można załatwić od ręki, pod warunkiem, że posiadamy akt zgonu spadkodawcy. Pamiętajmy jednak, że odrzucenie spadku przed notariuszem jest opcją nieco droższą.

Odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia, że nie chce się być spadkobiercą pomimo ustawowego lub testamentowego powołania do masy spadkowej. Raz złożone oświadczenie jest praktycznie niemożliwe do odwołania, stąd warto zastanowić się nad ostatecznością takiej decyzji. Oczywiście, gdy w danym przypadku w skład spadku wchodzą same długi i nie ma wartościowych rzeczy, odrzucenie powinno nastąpić bezwzględnie.

Odrzucenie spadku przed notariuszem

Notarialne odrzucenie spadku może być dokonane przez jakimkolwiek rejentem. Obecne przepisy pozwalają powołanemu do dziedziczenia na wybór kancelarii notarialnej w każdym zakątku Polski. Do odrzucenia potrzebne będą następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu zgonu, który wraz z wypisem aktu notarialnego, wysyłany jest przez notariusza do sądu spadku (właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej),

  • dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie o odrzuceniu spadku,

  • prawomocne postanowienie sądu wyrażające zgodę na odrzucenie spadku – tylko, gdy mamy do czynienia z odrzuceniem spadku w imieniu małoletniego.

Notarialne odrzucenie spadku nie jest drogie. Zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, koszt odrzucenia wynosi 50,00 zł netto, tj. 61,50 zł brutto za jedną osobę odrzucającą spadek. Pamiętajmy jednak, że do powyższej kwoty musimy doliczyć opłaty za co najmniej 2 wypisy aktu notarialnego (jeden dla odrzucającego i jeden dla sądu spadku). Koszt wypisów to 6 zł + VAT za każdą stronę wypisu. Dobrą wiadomością jest jednak to, że w przypadku powyższych kosztów notariusze mogą stosować upusty – warto więc zawczasu skontaktować się z kilkoma kancelariami i ustalić, która z nich oferuje najkorzystniejszą stawkę cenową.

Co robić po odrzuceniu spadku?

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku powoduje, że dana osoba nie dochodzi do dziedziczenia. Tak naprawdę nic więcej nie trzeba już robić, ponieważ notariusz po dokonanej czynności sam zajmie się resztą wszystkich formalności.

Problem może jednak pojawić się, gdy odrzucający ma dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku odrzucenia udziału spadkowego, przypada on w dalszej kolejności na zstępnych takiej osoby (dzieci, wnuki, prawnuki). Jeśli zatem rodzic nie chce, aby jego dziecko (pełnoletnie lub małoletnie) nie odziedziczyło długów swojego krewnego, powinien zadbać o to, by również odrzuciło spadek. W przypadku dzieci jest to szczególnie istotne, ponieważ do odrzucenia przez nie spadku wymagana jest zgoda sądu rodzinnego – konieczne jest wówczas złożenie wniosku o wydanie stosownego zezwolenia. Zstępny, który pojawia się jako powołany do spadku dziedzic wskutek odrzucenia spadku przez swojego wstępnego (rodzica lub dziadka) również musi pamiętać o 6-miesięcznym terminie na złożenie oświadczenia o odrzuceniu. Termin ten liczony jest od dnia, w którym dowiedział się, że może dziedziczyć po określonej osobie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.