Wiadomości z Chorzowa

Chorzów: Miasto doczeka się nowego PSZOK-a?

  • Dodano: 2019-07-10 10:00

Miasto w najbliższym czasie ma rozstrzygnąć drugi przetarg na budowę nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Czy tym razem uda się wybrać wykonawcę?

O dofinansowaniu powstania zupełnie nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych chorzowscy radni zdecydowali podczas majowej sesji RM. Zgodnie z informacją UM Chorzów 28 marca 2019 roku została zakończona ocena wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Chorzowa".

W wyniku przeprowadzonej oceny, NFOŚiGW jako instytucja organizująca konkurs i pełniący rolę instytucji wdrażającej stwierdził, że przedłożony wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. 

W ten sposób radni mogli przyjąć uchwałę zgodnie, z którą na budowę PSZOK w Chorzowie miasto uzyskało zewnętrzne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 "Gospodarka odpadami komunalnymi" na poziomie 3 334 817,81 złotych. 

Zamówienie obejmuje budowę obiektów, urządzeń technicznych i wyposażenia wchodzących w skład stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów komunalnych niebezpiecznych. Zgodnie z zapisami art. 3 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, punkt ma zapewniać będzie przyjmowanie takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

W ramach PSZOK powstaną budynek administracyjno-socjalny z salą szkoleń, budynek magazynowy zawierający pomieszczenie  na sprzęt AGD i odpady wielkogabarytowe - wystawka sprzętu i przedmiotów zdatnych do użycia, boks na sprzęt AGD i odpady wielkogabarytowe - ocena stanu technicznego, trzy magazyny, w tym jeden na odpady niebezpieczne, waga najazdowa, zadaszona rampa rozładowcza, miejsce parkowania oraz rozładunku dla klientów i pracowników PSZOK, ścieżka edukacyjna wraz z rezerwą terenu. Wśród nowości na terenie nowego PSZOK maja pojawić się Punkty Zbiórki Elektroodpadów w formie szafy z siedmioma zbiornikami po 33 litry. Jeden z nich znajduje się m.in. na chorzowskim rynku. 

pszok chorzw

Miasto nie rozstrzygnęło rozpisanego w kwietniu konkursu ofert za pierwszym razem. Drugi przetarg również może okazać się problematyczny, gdyż do konkursu stanęły łącznie trzy firmy, których propozycje cenowe stanowczo przewyższają środki przeznaczone przez UM na realizację tego zadania (5 673 866,99 zł). Najdroższa oferta przekracza ponad dwukrotnie możliwości finansowe miasta w tym zakresie, najniższa jest wyższa niż zakładany limit o ponad 1,3 mln złotych. Czy dojdzie do unieważnienia przetargu dowiemy się już za kilka dni. 

Czekamy na stanowisko UM Chorzów w tej sprawie. Do sprawy będziemy wracać. 

Komentarze (1)    dodaj »

  • Misiek

    I zaś zatrudnią 10 księżniczek które nawet nie odbierają telefonów bo "zajęte". Tak jak w pgm na dziale "koordynacji" mieszkań i w adm różanka. A na odpadach dwóch borokow z prac społecznie - (niby) użytecznych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również