Wiadomości z Chorzowa

Chorzów przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”

  • Dodano: 2019-10-28 15:45

Chorzów przystąpił do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019. Program skierowany jest m.in. do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w sprawowaniu nad nimi opieki. 

Program „Opieka wytchnieniowa” to pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparcie finansowe, które Chorzów uzyskał na jego realizację to łącznie ponad 50 tys. złotych. Pomoc udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a program może objąć około 40 opiekunów. Zakłada on, że osoba niepełnosprawna ma mieć zapewnioną opiekę, a w tym czasie rodzic lub opiekun będzie miał czas na chwilę odpoczynku i załatwienie własnych spraw.

W Chorzowie program "Opieka wytchnieniowa" będzie realizowany w dwóch formach

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chorzów, podjętej na ostatniej sesji, pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie w naszym mieście realizowana w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także do opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy nie korzystają z innych form usług
  2. możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w nauce pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.