Wiadomości z Chorzowa

Dyżury letnie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Chorzowie

 • Dodano: 2020-02-13 08:15, aktualizacja: 2020-02-13 08:54

Dyżury chorzowskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 roku.

Na podstawie zarządzenia nr OR.52.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów ustalono terminy dyżurów letnich:
 

Przedszkola

Grupy przedszkoli

I. Turnus

( 01.07. – 17.07.2020r.)

II. Turnus

(20.07. – 07.08.2020r.)

III. Turnus

(10.08. – 31.08.2020r.)

 1.  

Przedszkole nr 9 Chorzów ul. Omańkowska 9

Przedszkole nr 16 Integracyjne Chorzów ul. Brzozowa 9

Integracyjne Przedszkole nr 12 Chorzów ul. Lipińska 9

 1.  

Przedszkole nr 5 Chorzów ul. Poniatowskiego 27

Przedszkole nr 25 Chorzów ul. Kilińskiego 3

Przedszkole nr 13 Chorzów ul. Sobieskiego 13

 1.  

Przedszkole nr 22 w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 1 Chorzów ul. Główna 21

Przedszkole nr 29 Chorzów ul. Siemianowicka 61

Przedszkole nr 17 Chorzów ul. Kasprowicza 1

 1.  

Przedszkole nr 23 Chorzów ul. Floriańska 37

Przedszkole nr 26 Chorzów ul. Ligonia 14

Przedszkole nr 7 Chorzów ul. Łagiewnicka 16

 1.  

Przedszkole nr 3 Chorzów ul. Cieszyńska 21

Przedszkole nr 27 Chorzów ul. Wandy 34

Przedszkole nr 24 Chorzów ul. Lompy 16

 1.  

Przedszkole nr 21 Chorzów ul. Ryszki 33

Przedszkole nr 6 Chorzów ul. Gałeczki 56

Przedszkole nr 18 Chorzów ul. Gałeczki 17

 1.  

Przedszkole nr 20 Chorzów ul. Ks.J.Czempiela 49

Przedszkole nr 19 Chorzów ul. Karpacka 15

Przedszkole nr 1 Chorzów ul. Obrońców Chorzowa 14

 1.  

Przedszkole nr 4 Chorzów ul. Długa 32A

Przedszkole nr 8 Chorzów ul. Kochanowskiego 18

Przedszkole nr 11

Chorzów ul. Czysta 12

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny w szkołach  podstawowych

Dyżur

Szkoła Podstawowa nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi ul. Skrajna 2 Chorzów

01.07.-20.07.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 15 ul. 3-go Maja 78 Chorzów

01.08.-31.08.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 17 ul. Łagiewnicka 18 Chorzów

01.07.-24.07.2020r.
24.08.-31.08.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 37 ul. Ratuszowa 20 Chorzów

01.07.-03.07.2020r.
23.07.-07.08.2020r.

24.08.-31.08.2020r.

Podstawa prawna: § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 lutego 2019r. ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
z 2019r. poz.502).

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach

 1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z (turnusem) i przerwą wakacyjną w lipcu lub w sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym (odpowiednim turnusie), w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.
 2. Przedszkole dyżurujące oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej w odpowiednim terminie , w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną (wg tabel)
 3. Dzieci uczęszczające do prowadzonych przez miasto Chorzów przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych mogą skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku.
 4. W terminie do 28 lutego 2020 roku rodzice lub opiekunowie prawni w macierzystym przedszkolu lub w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wypełniają deklarację woli na dyżur letni oraz dołączają zaświadczenie o zatrudnieniu. Zainteresowani pobytem swojego dziecka w przedszkolu przez dwa turnusy wakacyjne wypełniają dwie karty zgłoszenia.
 5. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej przygotowuje listę zgłoszonych dzieci do danej placówki w wybranym turnusie I, II, III lub terminie wskazanym przez szkołę podstawową
   i wraz z deklaracjami woli na dyżur letni przekazuje ją dyrektorowi dyżurującego przedszkola do 15 marca 2020 roku.   
 6. Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów zobowiązań finansowych wobec macierzystej placówki.
 7. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.
 8. W sytuacji braku miejsc w wybranym, dyżurującym przedszkolu istnieje możliwość przekierowania dziecka do placówki dysponującej miejscami. 
 9. Dyrektor przedszkola dyżurującego w uzasadnionych sytuacjach i w miarę organizacyjnych możliwości może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż ustalony w pkt 4.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.