Wiadomości z Chorzowa

Informacja nt. działalności niektórych placówek działających w sferze polityki społecznej

  • Dodano: 2020-06-09 06:45, aktualizacja: 2020-06-09 07:02

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ.

  1. Do dnia 21 czerwca 2020r. na mocy Decyzji Nr PSI.6334.75.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, następuje dalsze czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego wymienionych niżej placówek:

  • warsztatów terapii zajęciowej;

  • środowiskowych domów samopomocy;

  • dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówek działających w ramach Programu Senior+;

  • placówek wsparcia dziennego.

  1. Do odwołania obowiązuje wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych oraz innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

  2. Do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów następuje wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-prawna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna (...) / Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego http://bip.chorzow.eu/index2.php?id=157768772313375684

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również