Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Marszałek powołał Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego

  • Dodano: 2019-05-13 08:45, aktualizacja: 2019-05-13 08:53

Marszałek Jakub Chełstowski powołał Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego.

Zapowiedział także powstanie okrągłego stołu dla Parku Śląskiego.

Rada ds. Parku Śląskie jest organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa

Do jej zadań należeć będzie rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

Park Śląski to z pewnością jedna z najsilniejszych marek naszego województwa, którego potencjał nadal nie został do końca rozpoznany i wykorzystany. Niewiele metropolii na świecie ma tak piękne i obszerne tereny zielone w samym w swym centrum, które służą rekreacji i wypoczynkowi ale także integrują mieszkańców. Chciałbym, i w tym upatruję rolę Rady ds. Parku, by zachować i jednocześnie twórczo rozwinąć funkcje Parku Śląskiego – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek zapowiedział także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością.

Park Śląski to miejsce wyjątkowe, kryjące sacrum, które należy zachować dla przyszłych pokoleń. Chciałbym by na płaszczyźnie dialogu działać dla przyszłości tego miejsca. Dlatego też zamierzam powołać okrągły stół dla Parku Śląskiego, przy którym zasiedliby zarówno społecznicy jak i samorządowcy szczebla lokalnego i wojewódzkiego, by rozmawiać ale przede wszystkim działać dla dobra tej wyjątkowej, wspólnej przestrzeni - powiedział marszałek Chełstowski.

W skład Rady weszło sześć osób, przedstawicieli stowarzyszeń oraz środowisk skupionych wokół Paku Śląskiego: Elżbieta Mądry, prezes Stowarzyszenie „Nasz Park”, Łukasz Korsak – ze społeczności Ratujmy Park Śląski, Dariusz Olejniczak, prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego, Anna Poraj, prezes Fundacja Park Śląski, Anna Peterko, komendant Śląskiej Chorągwi ZHP i Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Społecznicy od wielu lat zabiegali o powołanie gremium, które pozwoli im mieć realny wpływ na to, co dzieje się w parku.

To było przez nas bardzo oczekiwane – nie ukrywa Zdzisław Matuszewski ze Stowarzyszenia „Nasz park”. – Z nowych obrazków wszyscy członkowie na pewno będą starali się wywiązać, jak najlepiej. Działając społecznie można bardzo dużo osiągnąć i myślę, że ta rada to pokaże. Park Śląski to miejsce, z którym dojrzewało już wiele pokoleń. On zasługuje na bardzo wiele.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.