Wiadomości z Chorzowa

Radni zagłosują nad podniesieniem podatków

  • Dodano: 2022-10-17 14:00

Inflacja we wrześniu tego roku w Polsce wyniosła 17,2%, a ekonomiści przewidują, że pod koniec roku sięgnie 20%. Wzrost cen wiąże się także ze wzrostem podatków. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta znalazł się punkt dot. podniesienia wysokości podatków.

Jest projekt uchwały

Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 27 października, radni zagłosują za przyjęciem uchwały dotyczącej podniesienia stawek podatku od nieruchomości. W projekcie uchwały czytamy, iż podatek od nieruchomości wyniesie:
 

podatek od gruntów:
  dotychczasowa stawka nowa stawka
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  1,03 zł od 1 m² powierzchni; 1,16 zł od 1 m² powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  5,17 zł od 1 ha powierzchni; 5,79 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  0,54 zł od 1 m² powierzchni 0,61 zł od 1 m² powierzchni
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  3,40 zł od 1 m² powierzchni 3,81 zł od 1 m² powierzchni
podatek od budynków lub ich części:
mieszkalnych 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

Wysokość podatku nieruchomości od budowli pozostanie bez zmian.

Wprowadzenie powyższych zmian ma za zadanie podtrzymywać budżet miasta na dotychczasowym poziomie, bez względu na sytuację ekonomiczną.

Będzie podwyżka opłaty za śmieci?

Podczas tej samej sesji Rady Miasta uchwalone zostaną nowe stawki wywozu odpadów komunalnych, a także sposób jej ustalania. Z projektu uchwały dostępnego na stronie chorzowskiego magistratu wynika, iż miasto nie zakłada podwyżek cen za wywóz śmieci. Ostatnia podwyżka cen za wywóz śmieci miała miejsce 1 marca tego roku.

Komentarze (3)    dodaj »

  • Ryker Hibner

    Ciągłe dotacje patologi. Ruch, Wydawki, itp. Myślicie głupcy że to za darmo. Sami to finansujecie. Chołota i patologia żyje z was. Z was głupki.

  • poddd

    Nie cieszycie się z podwyżki podatków? A z faktu kolejnego wsparcia przez miasto (przez podatników) Ruchu to się cieszycie?

  • Lord

    Szkoda że zarobki od 3 lat te same :(

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również