Wiadomości z Chorzowa

W Chorzowie od 01.04 zmienia się cena sprzedaży 1 tony węgla

  • Dodano: 2023-03-30 07:45, aktualizacja: 2023-03-30 08:01

Od 1.04.2023 r. obniżona zostaje cena sprzedaży 1 tony węgla z obecnych 2000 zł do 1850 zł.

Zarządzenie NR OR.68.2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2023 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.225.2022 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się cenę sprzedaży brutto tony paliwa stałego dla gospodarstw domowych, spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.), w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości 1.850,00 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 zł).”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii, Dyrektorowi Zakładu Komunalnego PGM oraz Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

§ 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Zarządzenie Prezydenta Miasta -> https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167957825437719085

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również