Wiadomości z Chorzowa

W Chorzowie utworzono Centrum Integracji Międzypokoleniowej

  • Dodano: 2019-12-27 09:15

Chorzowska Rada Miasta utworzyła nową jednostkę organizacyjną – Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które będzie działać w dawnym Domu Kultury przy ul. Dąbrowskiego. 

Obecnie Centrum Integracji Międzypokoleniowej działa w ramach Wydziału Promocji i Aktywizacji Urzędu Miasta Chorzów. Jako osobna jednostka będzie funkcjonować od marca przyszłego roku, a do nowej siedziby, przy ul. Dąbrowskiego 7, przeprowadzi się po zakończeniu remontu zabytkowego gmachu. 

- Przedmiotem działalności Centrum jest podejmowanie działań mających na celu integrację międzypokoleniową, pobudzanie aktywności społecznej i wspieranie jej form już istniejących – czytamy w statucie CIM.

Podstawowe zadania Centrum Integracji Międzypokoleniowej zapisane w jego statucie to:

  1. programowanie, organizowanie i realizacja działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej osób w różnym wieku;
  2.  wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej;
  3. realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
  4. kreowanie i organizacja działań: prewencyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i innych;
  5. promocja aktywnego trybu życia i inicjatyw zakładających zwiększenie aktywności społecznej osób w różnym wieku;
  6. organizacja i przeprowadzanie konsultacji społecznych.

Wśród projektów do tej pory realizowanych przez CIM są m.in.: Chorzowska Strefa Wolontariatu, Klub Malucha, Chorzowska Akademia Seniora, Chorzów 60+ czy Chorzów. Szyjemy na miarę. 

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.