Wiadomości z Chorzowa

Jak egzekwować swoje prawo pracownicze?

  • Dodano: 2020-02-14 09:30

Twój pracodawca nie wypłaca Tobie kolejny miesiąc wynagrodzenia? Wykonując swoją pracę jesteś narażony na niebezpieczeństwo? A może na Twoim stanowisku pracy nie są spełnione określone normy i wymogi? W każdej tak naprawdę sytuacji masz prawo egzekwować swoje prawa. Mimo tego, że jesteś pracownikiem, a nie szefem, masz prawo do wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o przepisy i z poszanowaniem Twojej godności i Twojego bezpieczeństwa. To stanowi priorytet i o tym powinien pamiętać każdy z nas. Każdy ma swoje prawa w pracy i warto je znać, by móc się ich domagać.

Wielu ludzi w obawie przed utratą pracy decyduje się na wykonywanie zadań, które zupełnie nie mieszczą się w jakichkolwiek prawach. Robimy coś, co jest niebezpieczne, co jest niezgodne z prawem, co całkowicie wychodzi poza określone zasady i reguły. Pora z tym skończyć! W chwili obecnej ofert pracy jest tak dużo, że każdy jest w stanie znaleźć dla siebie tą odpowiednią. Dziś to nie człowiek szuka pracy, ale praca szuka człowieka. My mamy prawo do tego, by ubiegać się o swoje racje i o to, by inny człowiek, w tym również nasz pracodawca nas szanował i postępował zgodnie z zasadami, jakie w każdej pracy powinny być spełnione. Znając swoje prawa możemy je egzekwować, jednocześnie nie pozwalając sobie na wykonywanie rzeczy, które poza to prawo wychodzą.

Umowa to świętość

Umowa jest takim rodzajem dokumentu między pracodawcą, a pracownikiem, która obowiązuje zarówno dla jednej, jak również i dla drugiej strony. Jeśli spojrzymy na nią w oparciu o prawa pracownika, w zakresie jego obowiązków leży wszystko to, co w takiej umowie jest zawarte i co zostaje przez niego podpisane. Wykonując daną pracę, musi więc on spełnić wszelkie warunki umowy. W sytuacji jednak, kiedy pracodawca żąda od pracownika wykonania rzeczy innych, niż te, które zawarte zostały w umowie, pracownik nie ma obowiązku ich wykonania. Co więcej, w umowie zawarty jest czas pracy, stawka godzinowa lub miesięczna, termin wykonania pracy czy inne temu podobne informacje. Musi do nich stosować się sam pracownik, by mógł wywiązać się z umowy w sposób należyty, ale również i takiej umowy musi przestrzegać pracodawca, w pełni działając zgodnie z jej treścią.

Odpowiednie wynagrodzenie

Dla każdego z nas wynagrodzenie za pracę stanowi jeden z najważniejszych aspektów, które decydują o tym, czy daną pracę będziemy wykonywać, czy też nie. Oczywiście jedni kochają swoją pracę i nie traktują jej jako przymusu, inni z kolei jej nie lubią, ale wiedzą, że pracować muszą. Bez względu na to, w jakiej grupie osób jesteśmy, wynagrodzenie jest dla nas istotne i priorytetowe. Każdy pracodawca powinien zagwarantować pracownikowi odpowiednie wynagrodzenie, adekwatne do jego stanowiska, do rodzaju wykonywanej pracy i do obowiązków, jakie taka osoba spełnia. Pracownik ma prawo otrzymać wynagrodzenie, które pozwoli mu na normalną egzystencję.

Dyskryminacji mówimy NIE

Pracodawca w żadnym wypadku nie powinien dyskryminować jednej grupy pracowników nad drugą. Każdy, kto wykonuje taką samą pracę i pracuje na takim samym stanowisku ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, do takich samych warunków zatrudnienia, awansowania czy też dostępu do szkoleń, by móc podnieść swoje kwalifikacje. Niezgodnym z prawem jest płacenie mężczyznom więce niż kobietom, wysyłanie na szkolenia ,,ulubionych pracowników” , czy awansowanie bez konkretnej przyczyny jednego pracownika, jeśli ten nie wykazał niczego ponad to, co wykonali w swojej pracy inni ludzie.

Wypoczynek się należy

Wielu pracodawców zupełnie nie spełnia warunków, jakie dotyczą wypoczynku pracownika. Często pod rygorem zwolnienia każą pracownikowi pracować ponad normę, nie pozwalają na urlop, nie zgadzają się na dni wolne od pracy, które zawarte są w przepisach. W żadnym wypadku nie można się na to zgadzać. Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku, zarówno biorąc urlop wypoczynkowy, jak również otrzymując dni wolne od pracy wtedy, kiedy określają to przepisy, chyba że pracownik dobrowolnie sam chce postawić na pójście do pracy, wówczas ma takie prawo, ale pracodawca musi zapłacić mu dodatkowe pieniądze. Pracownik może pracować 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo plus ewentualnie dodatkowo 8 godzin w formie lepiej płatnych nadgodzin. Pracownik ma także prawo do wykorzystania wszystkich swoich dni urlopowych, w tym jednego trwającego nie krócej niż dwa tygodnie.

Bezpieczeństwo i higiena

Każdy pracownik powinien mieć zapewnione na swoim stanowisku pracy takie warunki, które będą w pełni dla niego bezpieczne i które zagwarantują mu kompletną higienę. pracodawca musi zadbać o to, by pracownik otrzymał wszystko to, co stanowi podstawę w wykonywaniu przez niego pracy, by czuł się dobrze i pewnie, by wiedział, że jego zdrowiu i życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Jeśli jesteś pracownikiem, masz nie tylko obowiązki, ale również i prawa. Warto o tym pamiętać, by nie dać się zniszczyć i by nie pozwolić sobie na złe i niezgodne z przepisami postępowanie.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.