Wiadomości z Chorzowa

Blisko 10,5 mln złotych dla organizacji pozarządowych z Chorzowa

  • Dodano: 2020-02-09 15:15, aktualizacja: 2020-02-10 10:14

Organizacje pozarządowe z Chorzowa otrzymają w tym roku blisko 10,5 mln złotych na realizację zadań publicznych zlecanych przez miasto. Finansowe wsparcie dotyczy m.in. prowadzenia ośrodków wsparcia czy organizacji imprez sportowych i kulturalnych. 

Zasady współpracy Chorzowa z organizacjami pozarządowym w 2020 r. zostały ustalone w programie  przyjętym przez chorzowską Radę Miasta.

- Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, poprzez stworzenie podstaw wspólnej polityki w zakresie realizacji zadań publicznych miasta oraz dążenie do stworzenia optymalnych warunków do zaspokajania potrzeb mieszkańców Chorzowa – czytamy w przyjętym dokumencie.

Zgodnie z założeniami przyjęty program ma na celu:

  • poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb chorzowian; 
  • wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych - umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 
  • integrację podmiotów realizujących zadania publiczne; 
  • zwiększenie aktywności i udziału mieszkańców Chorzowa w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

W programie zapisano także kwotę przeznaczoną na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z Chorzowa – to blisko 10, 5 mln złotych.

Na co w Chorzowie przekazane będą publiczne środki? 

Zgodnie z wieloletnimi umowami środki zostaną przeznaczone m.in. na: zapewnienie dzieciom z problemami pomocy w placówka wsparcia dziennego; organizację specjalistycznego poradnictwa psychologicznego; prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku; prowadzenie dziennego domu pomocy czy programy służące aktywizacji i integracji społecznej seniorów. 

Wśród priorytetowych zadań z terminem realizacji od roku 2020 wymieniono m.in.: prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”; przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, poprzez rozwój różnych form aktywności i pasji wśród dzieci i młodzieży; realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży; organizację imprez kulturalnych; organizację imprez sportowych i rekreacyjnych czy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Terminy realizacji poszczególnych zadań określane będą każdorazowo w warunkach konkursu, na realizację danego zadania.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.