Wiadomości z Chorzowa

Jak funkcjonuje Urząd Miejski w Chorzowie?

  • Dodano: 2020-06-19 06:30, aktualizacja: 2020-06-19 06:41

Aktualizacja: Ostrożnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa od 25 maja stopniowo wprowadzana jest bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta.

Do budynku nadal będzie można wejść tylko po wcześniejszym umówieniu się przez telefon, ale więcej wydziałów będzie obsługiwało mieszkańców w swoich pokojach. W celu ograniczenia skupisk ludzi, do konkretnych wydziałów będzie się wchodziło poprzez jedno z trzech wejść do Urzędu Miasta - wejściem głównym, od strony rynku pod arkadami lub od ul. Jagiellońskiej - informację którym wejściem mają Państwo wejść przekaże urzędnik. Wchodząc do budynku Urzędu Miasta należy mieć zasłonięte usta i nos - maseczką, chustą lub przyłbicą. Należy mieć ze sobą swój długopis, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Zalecamy przychodzenie we własnych rękawiczkach jednorazowych. Mieszkańcy będą obsługiwani w pokojach z zamontowanymi przesłonami z plexi, a urzędnicy obsługiwać będą w maseczkach lub przyłbicach. Miejsca Państwa obsługi będa dezynfekowane po każdej wizycie.

· Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej / 1 / 32 4165334 

· Wydział Budżetu i Analiz / 2 / 32 4165108 
· Wydział Działalności Gospodarczej / 3 / 32 4165015 
· Wydział Edukacji / 4  / 32 4165402
· Wydział Egzekucji i Windykacji / 5  / 32 4165134 
· Wydział Geodezji / 6 / 32 4165431 
· Wydział Informatyki / 7 / 32 4165304
· Wydział Inwestycji Komunalnych / 8 / 32 4165438
· Wydział Księgowości / 9 / 32 4165105 
· Wydział Kultury, Sportu i Turystyki / 10 / 32 4165313 
· Wydział Obsługi Technicznej / 11 / 32 4165328 
· Wydział Organizacyjny i Kadr / 12 / 32 4165307
· Wydział Podatków i Opłat Lokalnych / 13 / 32 4165027 
· Wydział Polityki Społecznej / 14 / 32 4165226 
· Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej / 15 / 32 4165220 
· Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych / 16 / 32 4165627 
· Wydział Spraw Obywatelskich – sprawy wyborcze i inne / 17 / 32 4165229
· Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Komunikacji / 18  32 4165132 
· Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności 19 / 32 4165010 
· Wydział Usług Komunalnych i Ekologii - sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej / 20 / 32 4165413 
· Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami /  21 / 32 4165028 
· Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności / 22 / 32 4165987
· Wydział Zarządzania Nieruchomościami / 23 / 32 4165425 
· Wydział Zasobów Komunalnych / 24 / 32 4165121 
· Wydział Zdrowia / 25 / 32 4165238 
· Kancelaria Rady Miasta / 26 / 32 4165205
· Straż Miejska / 27 / 32 2416145 Alarmowy 986 
· Urząd Stanu Cywilnego / 28 / 32 2412749
· Biuro Audytu i Kontroli / 29 / 32 4165326
· Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych / 30 / 695561215
· Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków / 31 / 32 4165415 
· Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów / 32 / 32 4165420
· Biuro Zamówień Publicznych / 33 / 32 4165237 


Od środy 22 kwietnia przywracamy w niżej wymienionych wydziałach możliwość bezpośredniej,lecz ograniczonej obsługi Mieszkańców:

1. Wydział Spraw Obywatelskich (Referat Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych)

2. Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

3. Wydział Zasobów Komunalnych

4. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

5. Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

6. Urząd Stanu Cywilnego

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańcow oraz pracowników urzędu wprowadzamy zasady ograniczonego poruszania się po urzędzie:

-->sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane będą wyłącznie w Pawilonie C pod estakadą

-->sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane będą w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku będzie odizolowana od reszty gmachu. Mieszkańców chcących załatwić te sprawy proszeni są, by kierować się do urzędu od ulicy Jagiellońskiej

-->sprawy związane z czterema pozostałymi wydziałami wymienionymi w punktach 2,3,4,5 załatwiane będą wyłącznie na parterze, w holu głównym, gdzie powstały cztery stanowiska do bezpiecznej obsługi Mieszkańców. Stanowiska te wyposażone są w przegrody, zapewniające odpowiednie odległości między stronami.

Mieszkańcy przed wizytą w Urzędzie Miasta zobowiązani są  umówić się telefonicznie na konkretny dzień i konkretną godzinę dzwoniąc na numery:

Referat Komunikacji - dowody rejestracyjne, prawa jazdy

32 4165132

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

32 4165010 

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

32 4165334

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

32 4165027

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – sprawy ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

32 4165413

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii – Referat Gospodarki Odpadami

32 4165028

Urząd Stanu Cywilnego

32 2412749

Składanie dokumentów do urzędu będzie realizowane poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku urzędu.
Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony telefonicznie
 i za pośrednictwem elektronicznych narzędzi (mail, sekap, epuap).

Wydział Budżetu i Analiz

32 4165108

Wydział Działalności Gospodarczej

32 4165015

Wydział Edukacji

32 4165402

Wydział Egzekucji i Windykacji

32 4165134

Wydział Geodezji

32 4165431

Wydział Informatyki

32 4165304

Wydział Inwestycji Komunalnych

32 4165438

Wydział Księgowości

32 4165105

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

32 4165313

Wydział Obsługi Technicznej

32 4165328

Wydział Organizacyjny i Kadr

32 4165307

Wydział Polityki Społecznej

32 4165226

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

32 4165220

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

32 4165627

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

32 4165987

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

32 4165425

Wydział Zasobów Komunalnych

32 4165121

Wydział Zdrowia

32 4165238

Kancelaria Rady Miasta

32 4165205

Straż Miejska tel. Alarmowy 986

32 2416145

Biuro Audytu i Kontroli tel. wew. 235

32 4165000

Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych

695561215

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

32 4165415

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

32 4165420

Biuro Zamówień Publicznych

32 4165237

 

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Ludek

    To tak przed wyborami na pokaz a potem zaś sie zamkną?!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.