Wiadomości z Chorzowa

Od 28 listopada wchodzimy w Etap odpowiedzialności

 • Dodano: 2020-11-27 14:00, aktualizacja: 2020-11-30 09:02

Od soboty, 28 listopada rząd wprowadza nowe zasady i ograniczenia. W ścisłym reżimie sanitarnym przywrócone zostanie funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Dopuszczono funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 24 grudnia, nie będą obowiązywały godziny dla seniorów.

Nowe zasady będą obowiązywały przez najbliższy miesiąc – od soboty 28 listopada do 27 grudnia. 

- O tym, co będzie dalej, zadecydujemy my sami. To od nas zależy, czy etap odpowiedzialności znacząco wpłynie na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i pozwoli na dalsze znoszenie obostrzeń - czytamy w komunikacie rządu. 

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie odpowiedzialności

 1. Przemieszczanie się:
  • dystans 1,5 m od innych osób;
  • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00 - 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 2. Gastronomia - wyłącznie działanie "na wynos" i "na dowóz".
 3. Salony fryzjerskie i kosmetyczne - funkcjonowanie w reżimie sanitarnym - co najmniej 1,5 m odległości między stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem obsługi.
 4. Biblioteki publiczne i naukowe - możliwość prowadzenia działalności przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.
 5. Komunikacja zbiorowa - ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:
  • 50% liczby miejsc siedzących albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 6. Kult religijny:
  • ograniczenie liczby osób w kościołach - maksymalnie 1 osoba na 15m2;
  • obowiązek zachowania odległości minimum 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.
 7. Zgromadzenia i spotkania:
  • w zgromadzeniu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m;
  • imprezy organizowane w domu - z udziałem maksymalnie 5 osób (do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą).
 8. Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe - możliwe wyłącznie bez udziału publiczności.
 9. Kasyna oraz obiekty działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety - 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Działalności zawieszone

 1. Wydarzenia kulturalne i kina - z wyjątkiem działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych i wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności.
 2. Hotele - z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców, personelu medycznego oraz pacjentów i ich opiekunów.
 3. Targi i wydarzenia - wyłączenie w formie on-line.
 4. Wesela, komunie i konsolacje
 5. Parki rozrywki
 6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki
 7. Dyskoteki i kluby nocne

Przywrócenie usług w galeriach handlowych z wyjątkiem sal zabaw

Jak czytamy w rządowym komunikacie, utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada 2020 r. rząd przywraca jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw.

W sklepach, galeriach handlowych i placówkach pocztowych będzie obowiązywał limit osób:

 • 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie większych niż 100 m2,
 • 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych niż 100 m2.

Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora - od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 12:00.

Obowiązkowa kwarantanna już w dniu skierowania na test

Od soboty, 28 listopada zmianie ulega obowiązek poddania się kwarantannie, kiedy otrzymamy skierowanie na test od lekarza podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej. Już w dniu, kiedy lekarz skieruje nas na wykonanie testu jesteśmy zobowiązani poddać się kwarantannie. Co ważne, kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy musimy udać się do lekarza. W tych sytuacjach nie musimy zgłaszać się do sanepidu.

Zmiany po konsultacjach społecznych

Rząd przyjął uwagi, które otrzymał w trakcie konsultacji społecznych. Pozwoliło to na zmiany w rozporządzeniu. Dopuszczono działalność bibliotek publicznych i naukowych przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów. Rząd zrezygnował także z godzin dla seniora 24 grudnia, z uwagi na zwyczajowo skrócony czas pracy w tym dniu.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.