Wiadomości z Chorzowa

Ogłoszenie o konsultacjach - ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach

  • Dodano: 2021-08-12 08:15, aktualizacja: 2021-08-12 06:38

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Chorzów

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające określone w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

 

1.    Przedmiot konsultacji:

 

Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych
przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

 

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

od dnia 3.08.2021r. do dnia 17.08.2021r.

 

3.    Dostępność projektu:


Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

 

  1. w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Chorzów

http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=162798939238419437

  1. w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Chorzów,

  • Wydziale Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225 (2 piętro).

 

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok.225,226),

tel. (32) 416 50 00 wew.256,9225

e-mail: ps@chorzow.eu

 

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

1)   Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a)  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b)  pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

 

2)   Uwagi i opinie, o których mowa w pkt 1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.
 

Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta

Wiesław Ciężkowski

 

Informacja na BIP: http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=162798939238419437

Uchwała: TUTAJ

Ogłoszenie w PDF: TUTAJ

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również