Wiadomości z Chorzowa

Parkingi na terenie Parku Śląskiego podczas memoriału Janusza Kusocińskiego

  • Dodano: 2020-08-25 06:30, aktualizacja: 2020-08-25 09:16

We wtorek (25 sierpnia) na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Janusza Kusocińskiego. Jeżeli ktoś wybiera się na to wydarzenie samochodem, to zachęcamy do skorzystania ze strefy parkingowej P8, która została zaznaczona na powyższej mapie.

1. Strefa Parkingowa Główna – P8 – Wjazd od ul. Chorzowskiej:
• W dniu 25 sierpnia 2020 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMC w wysokości 40,00 zł
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.
• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej. W przypadku, gdy przy wyjeździe ze strefy parkingowej klient nie będzie posiadał zwalidowanego biletu parkingowego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie ze stawką obowiązującą w danym dniu.

2. Strefa Parkingowa Stadion Śląski – P9 – Wjazd od ul. Parkowej:
• W dniu 25 sierpnia 2020 roku w strefie parkingowej obowiązywać będzie opłata jednorazowa ryczałtowa:
- za parkowanie samochodów osobowych do 7,5 t DMC w wysokości 20,00 zł
- za parkowanie samochodów powyżej 7,5 t DMC w wysokości 40,00 zł
• Opłaty o których mowa, będą pobierane jednorazowo w momencie wjazdu do stref parkingowych. Mimo zmian systemu poboru opłat, zasady walidacji nie ulegają zmianie, dlatego podmioty oraz dzierżawcy uprawnieni do walidowania lub pieczętowania biletów swoich klientów będą mogli walidować i pieczętować bilety parkingowe.
• Klient, który przy wjeździe do strefy parkingowej będzie deklarował dojazd do podmiotu lub dzierżawcy posiadającego możliwość walidacji lub pieczętowania biletów, nie będzie obciążany opłatą parkingową przy wjeździe, lecz otrzyma standardowy bilet parkingowy z biletomatu. Ważność walidacji lub pieczątki będzie potwierdzana przez obsługę punktów poboru opłat przy wyjeździe klienta ze strefy parkingowej. W przypadku, gdy przy wyjeździe ze strefy parkingowej klient nie będzie posiadał zwalidowanego biletu parkingowego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie ze stawką obowiązującą w danym dniu.
3. Strefa Parkingowa Planetarium – wjazd od ul. Bytkowskiej:
Ze względu na modernizację Planetarium Śląskiego w podanej strefie nie przewiduje się dostępnych miejsc parkingowych.

4. Strefa Parkingowa Złota – Wjazd od ul. Złotej:
Strefa parkingowa będzie funkcjonowała bez żadnych zmian. Opłata godzinowa pobierana będzie zgodnie z Regulaminem Niestrzeżonych Stref Parkingowych.

5. Zachęcamy do śledzenia strony www.parkslaski.pl a także kanałów społecznościowych Facebook oraz Twitter Parku Śląskiego, gdzie będą umieszczane informacje o organizacji imprezy oraz organizacji ruchu pojazdów. Na stronach będą podawane również ewentualne zmiany dotyczące informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Informacje dodatkowe:
1. Parkingi na terenie Parku Śląskiego są płatne, lecz niestrzeżone. Prosimy
o niepozostawianie cennych przedmiotów w pojazdach oraz o właściwe zamknięcie samochodów.
2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren niestrzeżonego płatnego parkingu akceptuje postanowienia niniejszej instrukcji parkowania w płatnych strefach parkingowych (dalej również jako: Instrukcja) i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego.
4. Bilet parkingowy upoważnia do jednorazowego wjazdu do Strefy Parkingowej. Po opuszczeniu Strefy Parkingowej nie ma możliwości ponownego wjazdu do Strefy Parkingowej na tym samym bilecie parkingowym.
5. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń służb parkingowych oraz służb ochrony odpowiedzialnych za kierowanie pojazdów na miejsca parkingowe w strefie parkingowej.
6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone WPKiW lub osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
7. Osoby przyjeżdzające i korzystające z taksówki w dniu 25 sierpnia 2020 r. do Parku Śląskiego mogą zostać dowiezione do miejsca zlecenia kurs, natomiast taksówka w ciągu 30 minut po zakończeniu kursu zobowiązana jest do opuszczenia terenu Parku Śląskiego. W przypadku nie opuszczenia terenu osoba kierująca taksówką zobowiązana jest do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym w tym dniu cenniku Zarządzenia w sprawie wysokości i pobierania opłat parkingowych na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie oraz wprowadzenia regulaminy pobierania i organizacji parkowania w dniu 25 sierpnia 2020 r. na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
8. Sugerujemy wcześniejszy przyjazd do Stref Parkingowych.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.