Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Uwaga podmioty gospodarcze!

  • Dodano: 2018-11-16 07:15, aktualizacja: 2018-11-16 07:19

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji działalności gospodarczej związanej z przechowywaniem dokumentacji osobowo-płacowej

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi obowiązku rejestracji działalności gospodarczej związanej z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej wyjaśniamy, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych prowadzących wyspecjalizowaną działalność polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej innych pracodawców o czasowym okresie przechowywania zdefiniowaną w rozdziale 4a Ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn zm.).

Obowiązek ten nie dotyczy zatem podmiotów, które posiadają wyłącznie dokumentację osobową i płacową własnych pracowników, prowadząc obsługę takiej dokumentacji jako pracodawca lub jako jego jednostka organizacyjna, podmiot nadrzędny, następca prawny przekształconego lub zlikwidowanego podmiotu lub jako podmiot świadczący usługę bieżącej obsługi dokumentacji osobowej i płacowej na zlecenie pracodawcy (np. biura rachunkowe).

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.