Historia herbu - Chorzów

Zgodnie z uchwałą Nr IV/41/03 Rady Miasta Chorzów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów Herbem Miasta jest tarcza ze złotą bordiurą podzieloną na dwie części. W polu prawym błękitnym widnieje pół orła złotego, który nawiązuje do Orła Piastów Śląskich, a w lewym czarnym polu znajduje się pół podwójnego krzyża czerwonego, nawiązującego do krzyża Bożogrobców, założycieli osady Chorzów.

Flagą miasta jest flaga koloru błękitnego i czerwonego, gdzie kolory ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru błękitnego, a dolny koloru czerwonego. Obecny herb nadano miastu w marcu 1938 roku.

To nie jedyny herb w historii miasta. W latach od 1868 do 1922 herb Królewskiej Huty wyglądał zupełnie inaczej. Po lewej stronie widniał czarny półorzeł, symbolizujący przynależność do Śląska, a po prawej stronie monogram króla Wilhelma ozdobiony koroną, a poniżej skrzyżowane atrybuty przemysłu ciężkiego (młot i żelazo).

W dziejach Chorzowa stosowano jeszcze wiele różnych Herbów. Poniżej przedstawiamy wszystkie.

Herb BismarckhutteHerb Królewskiej Huty (Koenigshutte)Herb Wielkich HajdukHerb Wsi ChorzówObecny herb Chorzowa